Programy takie jak już niedługo będą niezbędne dla każdej placówki medycznej.

Warto już teraz kupić odpowiadające nam licencje, jednak czemu jest to potrzebne.
O tej kwestii w artykule.

Komputery w szpitalach

kartoteka medycznaInformatyzacja postępuje w bardzo szybkim tempie i w każdej dziedzinie życia komputery wykonują coraz więcej zadań.
Nawet placówki medyczne korzystają już z komputerów w różnych zakresie, aby przechowywać i przetwarzać dane, czy wiadomości.

Cały ten proces nabiera coraz większego tempa i wkrótce pewnie nie zobaczymy już papierowych dokumentacji czy choćby recept. Ograniczenie użycia papierowych dokumentów i zastąpienie ich elektronicznymi odpowiednikami może przynieść bardzo pozytywne skutki np.

w formie poprawy zarządzania i sortowania danych. Komputerowe kartoteki pacjentów będą zawsze dostępne z poziomu internetowej aplikacji, oraz z racji, że są zapisane na komputerze, będą zawsze czytelne.

Internetowe kolejki do lekarza

Coraz więcej zadań człowiek powierza komputerowi, a jeszcze więcej zadań dzieje się na co dzień w sieci.
Niedawno ogłoszone, że NFZ chce wprowadzić elektroniczne zapisy do lekarzy-specjalistów, co powinno zmniejszyć czas oczekiwania na wizytę. Jest to ciekawe podejście, ponieważ jest nadzieja, ze w szpitalach i przychodniach będzie coraz więcej rozwiązań internetowych, które ułatwią życie pacjentów. E-kartoteka, zapisy przez internet, a jeszcze więcej może zostać zrealizowane w najbliższym czasie, właśnie za pomocą internetowych technologii.

Definicja EDM w Wikipedii

kartoteka medyczna
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) ? zbiór danych, mogący stanowić element systemu informatycznego do obsługi szpitala (HIS ? Hospital Information System) przechowujący całość lub wybrane elementy dokumentacji medycznej indywidualnej (odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych) i zbiorczej (odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych). Do systemów klasy EDM zalicza się takie systemy informatyczne, w których dane gromadzone są w formie elektronicznej bazy danych.
W oparciu o te dane drukowana jest dokumentacja w formie papierowej.
Taka forma stosowana była zarówno przed ogłoszeniem rozporządzenia, o którym mowa poniżej, jak również obecnie ma to miejsce we wszystkich szpitalach posiadających systemy klasy HIS.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroniczna_Dokumentacja_Medyczna.

Widok do druku:

kartoteka medyczna