Wikipedia - cytat o geodezji leśnej

geodezja złotoryja
Geodezja leśna wchodzi w skład geodezji, czyli nauki ustalającej metody wykonywania pomiarów na małych powierzchniach do 50 kilometrów kwadratowych z pominięciem wpływu kulistości Ziemi zwanej także geodezją niższą Wyniki tych pomiarów rozpatruje się w odniesieniu do płaszczyzny poziomej, umożliwiającej sporządzenie map terenu w płaskim układzie współrzędnych.
Mapa stanowi podstawę planowania w gospodarstwie leśnym oraz jest niezbędną pomocą w urządzaniu lasu Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Geodezja_leśna

Założenie własnej działalności geodezyjnej

geodezja złotoryja Geodeci chcący pracować na własny rachunek mogą założyć samodzielną działalność gospodarczą.
Przyjmują oni zazwyczaj mniejsze zlecenia, które mogą zostać wykonane przez jedynie jedną osobę.
Do takich zleceń może należeć zlecenie na wykonanie planu budowy nowego domu czy zagospodarowania działki budowlanej.
Jednak wszyscy geodeci muszą uzyskać pozwolenie na prowadzenie własnej działalności gospodarczej i założyć własny zakład geodezyjny zgodnie z obowiązującym w kraju prawem.

Tylko wówczas będą mogli spokojnie rozwijać swoją działalność i zamieszczać informacje dotyczące takiej działalności w internecie oraz w gazetach codziennych.

Pozwoli im to na pozyskanie większej liczby klientów.

Dzięki temu będą mogli utrzymywać się z samej działalności geodezyjnej.

O pomiarach w geodezji - Wikipedia

Pomiary szczegółowe sytuacyjne i wysokościowe, wykonywane poprzez bezpośredni pomiar geodezyjny w terenie lub pośredni pomiar metodami fotogrametrycznymi obejmują: zakładanie, pomiar i obliczenia geodezyjnych osnów pomiarowych poziomych i wysokościowych, pomiar i opracowanie wyników pomiaru szczegółów sytuacyjnych, pomiary stanu struktury zagospodarowania terenu pomiary granic podziału administracyjnego, pomiary inwentaryzacyjne uzbrojenia terenu w urządzenia techniczne nadziemne, naziemne i podziemne, pomiary rzeźby terenu, czyli naturalnych i sztucznych form ukształtowania powierzchni terenu, pomiary uzupełniające, prowadzenie geodezyjnych systemów informatycznych w zakresie sytuacji terenowej, zagospodarowanie, ewidencji uzbrojenia terenu itp.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_geodezyjna
.
Dodane: 19-11-2016 03:38

Tagi: usługi budownictwo geodezja geodeta złotoryja

Widok do druku:

geodezja złotoryja